Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

CBD Oil what different price3

CBD Oil เหมือนกัน แต่ทำไมราคาแตกต่างกัน

CBD Oil เป็นสารสกัดจากต้นกัญชงซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถแยกความแตกต่างของน้ำมันแต่ละเจ้าได้อย่างแน่นอน บทความนี้จะมาอธิบายว่าทำไม “CBD Oil ถึงมีราคาที่แตกต่างกัน”

Read More
CBD Research Kannabiz Tech

รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ CBD

การวิจัยกำลังศึกษาในเรื่องที่ว่า CBD สามารถช่วยให้มีสภาวะสุขภาพร่างกายและจิตใจที่หลากหลายได้หรือไม่ แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์และความเสี่ยงของ CBD อย่างถ่องแท้ สำหรับการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับ CBD พบว่าสามารถช่วยได้ดังนี้

Read More