Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

Kannabiz Tech Agent
CBD Oil
CBD Full Spectrum Oil 2%
Kannabiz Tech Agent
Kannabiztech Standard
Kannabiz Tech Laboratory
Kannabiz Tech sell Extract CBD Oil
แคนนาบิซ เทค

ทีมเทคโนโลยีการปลูกพืช
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เราคือผู้ผลิตและพัฒนาระบบโรงเรือนเพาะปลูกพืชสมุนไพรในระบบปิด สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่เกษตรกรและโรงพยาบาลทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ AI learning พร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนกระบวนการสกัดสารสำคัญที่ปลอดภัยและได้คุณภาพ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถนำไปต่อยอดได้

Essenstial Items

Beauty Inspired by Real Life

Made using clean, non-toxic ingredients, our products are designed for everyone.

เราทำอะไรบ้าง

“แคนนาบิซ เทค ก่อตั้งขึ้นโดยคนไทย เพื่อคนไทย 100% มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการปลูกพืชกัญชง-กัญชาให้อยู่ในระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ในราคาที่เกษตรกร และคนไทยเข้าถึงได้ง่าย ร่วมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจการปลูกกัญชง-กัญชาในประเทศไทย”

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้แก่ ปลูกกัญชงในระบบปิด, ธุรกิจโรงสกัด CBD, ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, รวมถึงธุรกิจบริการ เช่น ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ , Le’ Green Cafe & Bistro
ซึ่งจากทั้งหมดที่ประกอบกันแล้ว ถือว่าเป็นธุรกิจกัญชงที่ครบวงจรตาม Concept : From Farm To You

มาตรฐานที่บริษัทได้รับเรียบร้อยแล้ว

Gap Logo
BSI Haccp& GHP2

กัญชง – ธุรกิจโรงสกัด CBD – ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป – ธุรกิจบริการ ซึ่งประกอบกันแล้ว ครบวงจรก็จะเป็นคอนเซป from farm to you

Play Video
01
การปลูกกัญชง
Kannabiz Tech เป็นผู้ปลูกกัญชงในระบบปิด แบบ 100% ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตจากกัญชงมีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ
02
โรงงานสกัดสาร CBD
Kannabiz Tech ได้รับใบอนุญาตตามสกัดสาร CBD และสามารถสกัดได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Full Spectrum, Broad Spectrum, Isolate รวมถึง Nano Emulsion
03
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
Kannabiz Tech มีผลิตภัฑณ์สำเร็จรูปที่ทำจากกัญชงคุณภาพสูงของเราเองทั้งในรูปแบบ สารสกัดและชิ้นส่วนของกัญชง เช่น โซดากัญชงน้ำผึ้งมะนาว เป็นต้น
04
ธุรกิจบริการ
Kannabiz Tech มีบริการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญจากกัญชง เพื่อให้ผู้ปลูกทราบถึงคุณภาพของผลผลิต และมีร้านคาเฟ่ที่มีส่วนผสมของกัญชงอีกด้วย

สินค้าของเรา

กลุ่มสินค้าวัตถุดิบ

เพิ่มเติม

สินค้าของเรา

สินค้าสำเร็จรูป

เพิ่มเติม

บริการ

สินค้าและบริการ

เพิ่มเติม

แคนนาบิซ ช้อปปิ้ง ออนไลน์

ผลิตภัณพ์คุณภาพจาก KANNABIZ TECH

CBD Balm
สินค้า สำเร็จรูป
79.00฿

CBD Balm

อะไรที่ทำให้กัญชงของ Kannabiz Tech นั้นแตกต่าง

ถึงจะแตกต่าง แต่แตกต่างอย่างมีคุณภาพ

สายพันธุ์ดี

ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

ปลูกในระบบปิด 100%

ปลูกด้วยระบบ AI learning

ปลูกในระบบน้ำ

ไม่มียาฆ่าแมลง

มี CBD สูงตั้งแต่ในใบ

พร้อมส่งถึงมือคุณ

ทีมผู้บริหาร

“ทีมเทคโนโลยีการปลูกพืชเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

ยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรโดย ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

คุณสหัสชัย คิดตรง

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานกัญชาในทุกขั้นตอน นั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งเน้นที่การปลูก การทดสอบ และการสกัด

คุณนารีรัตน์ ณ ชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

การเกษตรแห่งอนาคตจำเป็นต้องบูรณาการหลายด้านเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

คุณณัฐชัย ณ เสือ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ

แนวคิด ของแคนนาบิซ เทค

คือการใส่ใจกับ 3 S + 1 P คือ
บริษัท แคนนาบิซ เทค จำกัด ทำงานผลสิ่งที่เรายึดถือที่เรียกว่า 3 S + 1 P โดยทุกเสาทำงานร่วมกัน และประสานกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อสร้างความได้เปรียบในทุกๆมิติ ทั้งในด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

1 S : Standard Producer

การเป็นผู้ผลิตกัญชา-กัญชงที่มีมาตรฐานในระดับทางการแพทย์

2 S : Standard Manufacturer

การเป็นผู้แปรรูป CBD Extract และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีมาตรฐานในระดับทางการแพทย์

เสาที่ 1

Standard Producer: การเป็นผู้ผลิตกัญชา-กัญชงที่มีมาตรฐานในระดับทางการแพทย์

เสาที่ 2

Standard Manufacturer: การเป็นผู้แปรรูป CBD Extract และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีมาตรฐานในระดับทางการแพทย์

3 S : Standard Checker

การเป็นผู้ตรวจสอบที่มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน 2 เสาในข้างต้นให้สามารถตรวจสอบความมีมาตรฐานของบริษัทได้อย่างครบถ้วน

1 P : Partner

คือ Partner ที่ช่วยกันการวางกลยุทธ์ที่จะผลักดันในผลผลิตในทุกส่วนนั้นไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับ Medical Grade

บทความ & ข่าวสาร

“แคนนาบิซ เทค บริษัทการเกษตรแห่งอนาคต”

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร และข้อเสนอพิเศษของเรา