Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

แคนนาบิซ เทค

เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

บริษัท แคนนาบิซ เทค จำกัด เกิดจากฝีมือของคนไทย 100% ในความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการเกษตรเพื่อให้เกิดมาตรฐานเทียบเท่าในระดับ Medical Grade แล้วถ่ายทอดไปยังเกษตรกร และผู้สนใจรายย่อยสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งบริษัทได้เริ่มต้นจากการปลูกสมุนไพรในระบบปิดแบบไม่ใช้ดินขึ้นในตู้ขนาด 3×12 เมตรที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งให้ผลที่ดีและมีแนวโน้มที่สามารถพัฒนาต่อได้ เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทางภาครัฐกำลังมีการส่งเสริมให้พืชกัญชง-กัญชาเสรีพอดี ทางบริษัทจึงได้วางแนวทางในการเริ่มปลูกกัญชง-กัญชาในระบบปิดแบบไม่ใช้ดินในระดับ Medical Grade โดยมองว่าหากสามารถพัฒนาระบบการปลูกให้มีต้นทุนที่ลดลง แต่ได้มาตรฐานที่ดีจะช่วยขยายให้พืชกัญชง-กัญชาไปยังเกษตรกร และผู้สนใจรายย่อยได้ในวงกว้าง ซึ่งตลอดทางที่บริษัทก้าวเดินนั้นเราคำนึงถึงความยั่งยืนและมาตรฐานต่างๆมาโดยตลอด บริษัทมีความร่วมมือในหลากหลายด้านเพื่อให้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจกัญชง-กัญชาแบบครบวงจรสามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร และผู้สนใจรายย่อยในการทำธุรกิจกัญชง-กัญชาในอนาคต ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจหลักคือ การปลูกกัญชง ธุรกิจโรงงานสกัดสารสกัด CBD ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และธุรกิจบริการ

วิสัยทัศน์

ก้าวเป็นผู้นำในการผลิตกัญชง-กัญชาทางการแพทย์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ

สามารถตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง-กัญชา และสารสกัดได้อย่างครบวงจร

สารจากผู้บริหาร

“แคนนาบิซ เทค ก่อตั้งขึ้นโดยคนไทย เพื่อคนไทย 100% มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการปลูกพืชกัญชง-กัญชาให้อยู่ในระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากล ในราคาที่เกษตรกร และคนไทยเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจการปลูกกัญชง-กัญชาในประเทศไทย”

คุณสหัสชัย คิดตรง CEO

แผนผังองค์กร

KT Company Structure

เส้นทางการเดินทางของบริษัท

about-banner-01
5 ก.ย. 2562

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แคนนาบิซ เทค จำกัด

about-banner-05
8 มิ.ย. 2564

ได้รับอนุญาตินำเข้าเมล็ดพันธุ์

about-banner-06
6 ก.ค. 2564

ได้รับอนุญาติปลูกและจำหน่ายกัญชง

about-banner-02
1 พ.ย. 2564

เริ่มการเพาะปลูก

289667714_336213415347835_3541372535707501894_n
18 พ.ย. 2564

เปิด Le' Green Cafe & Bistro ที่ จ.ปราจีนบุรี

about-banner-03
27 ก.พ. 2565

ได้รับอนุมัติสร้างโรงงานสกัดมาตรฐาน GMP/PICs (ยาแผนปัจจุบัน)

about-banner-07
28 ก.พ. 2565

เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

เราทำอะไรบ้าง

“แคนนาบิซ เทค ก่อตั้งขึ้นโดยคนไทย เพื่อคนไทย 100% มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการปลูกพืชกัญชง-กัญชาให้อยู่ในระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ในราคาที่เกษตรกร และคนไทยเข้าถึงได้ง่าย ร่วมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจการปลูกกัญชง-กัญชาในประเทศไทย”

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ กัญชง – ธุรกิจโรงสกัด CBD – ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป – ธุรกิจบริการ
ซึ่งประกอบกันแล้ว ครบวงจรก็จะเป็นคอนเซป from farm to you

กัญชง – ธุรกิจโรงสกัด CBD – ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป – ธุรกิจบริการ ซึ่งประกอบกันแล้ว ครบวงจรก็จะเป็นคอนเซป from farm to you

Play Video
01
การปลูกกัญชง
Kannabiz Tech เป็นผู้ปลูกกัญชงในระบบปิด แบบ 100% ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตจากกัญชงมีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ
02
โรงงานสกัดสาร CBD
Kannabiz Tech ได้รับใบอนุญาตตามสกัดสาร CBD และสามารถสกัดได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Full Spectrum, Broad Spectrum, Isolate รวมถึง Nano Emulsion
03
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
Kannabiz Tech มีผลิตภัฑณ์สำเร็จรูปที่ทำจากกัญชงคุณภาพสูงของเราเองทั้งในรูปแบบ สารสกัดและชิ้นส่วนของกัญชง เช่น โซดากัญชงน้ำผึ้งมะนาว เป็นต้น
04
ธุรกิจบริการ
Kannabiz Tech มีบริการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญจากกัญชง เพื่อให้ผู้ปลูกทราบถึงคุณภาพของผลผลิต และมีร้านคาเฟ่ที่มีส่วนผสมของกัญชงอีกด้วย

แนวคิดในการทำธุรกิจของบริษัท

คือการใส่ใจกับ 3 S + 1 P คือ บริษัท แคนนาบิซ เทค จำกัด ทำงานตามสิ่งที่เรายึดถือที่เรียกว่า 3 S + 1 P โดยทุกส่วนทำงานร่วมกัน และประสานกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อสร้างความได้เปรียบในทุกๆมิติ ทั้งในด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

1 S : Standard Producer

การเป็นผู้ผลิตกัญชา-กัญชงที่มีมาตรฐานในระดับทางการแพทย์ ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลก และมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มาสู่การปลูกในระบบ และการดูแลที่มาจากการพัฒนาของบริษัทเกือบ 100% ทำให้ได้เปรียบทั้งในด้านต้นทุน คุณภาพของผลิต และแรงงาน โดยในปัจจุบันเราปลูกกัญชา-กัญชงในระบบปิดแบบไม่ใช้ดิน ...

2 S : Standard Manufacturer

การเป็นผู้แปรรูป CBD Extract และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีมาตรฐานในระดับทางการแพทย์ โดยในขั้นนี้ถือว่าเป็นการต่อเนื่องมาจากเสาที่ 1 คือเมื่อเรามีวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้ว เรื่องของการแปรรูปวัตถุดิบนั้นก็จำเป็นต้องมีคุณภาพที่สูงด้วย เพื่อส่งเสริมให้คุณค่าในเสาที่ 1 นั้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ในขั้นนี้เราเป็นเอกชนเจ้าแรก ...

3 S : Standard Checker

การเป็นผู้ตรวจสอบที่มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน 2 เสาในข้างต้นให้สามารถตรวจสอบความมีมาตรฐานของบริษัทได้อย่างครบถ้วน ในเสานี้บริษัทได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่เต็มรูปแบบที่เหมือนห้องปฏิบัติกลางของภาครัฐ บริษัทมีเป้าหมายผลักดันให้ห้องปฏิบัติการนี้ได้รับมาตรฐาน ISO17025 ที่ได้รับการรับรองในระดับสากล เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจของบริษัท ...

1 P : Partner

ในการวางกลยุทธ์ที่จะผลักดันในผลผลิตในทุกเสานั้นไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับ Medical Grade ในสากลผ่านความร่วมมือในการทำงานวิจัยต่างๆเพื่อเป็นการสนับสนุนแนวคิด และประกันคุณภาพของผลผลิตของบริษัท โดยบริษัทได้ร่วมมือกับนักวิจัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในการพัฒนางานวิจัยที่หลายหลายด้านและครบทุกมิติ ...

“พวกเรากำเนิด เกิดจากฝีมือคนไทย 100%”