Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

CBD & breast cancer

CBD กับการลดอาการผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งเต้านม

ปัจจุบันนี้การรักษาและป้องกันมะเร็งไม่ให้ลุกลามก็คือ การทำคลีโมและใช้ยาควบคู่กัน ซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงต่างๆ แต่มีการศึกษาว่า CBD อาจลดผลข้างเคียงได้

Read More
Cannabis and apoplexy

CBD เพื่อต่อกรกับโรคลมบ้าหมู

มีหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับการนำ CBD มาใช้รักษาโรคลมบ้าหมูจากวิจัยนี้พบว่า CBD เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยทำให้การชักลดลงอย่างกว่า 1 ใน 4 ของผู้ป่วย

Read More
Cannabis and Sclerosis

กัญชาสำหรับรักษาโรคเส้นโลหิตตีบ

กัญชาอาจมีประโยชน์ในการรักษาเพื่อบรรเทาอาการของโรคเส้นโลหิตตีบ (amyotrophic lateral sclerosis – ALS) เนื่องจากมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบ pleiotropic การศึกษานี้เป็นครั้งแรกที่นำเสนอการสำรวจตามแบบสอบถามต่อกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์ “ในชีวิตจริง”

Read More
NHS Clinic Cannabis

UK อนุมัติการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับยารักษาโรคจากกัญชาและอาการปวดเรื้อรัง

NHS อนุมัติการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับยารักษาโรคจากกัญชาและอาการปวดเรื้อรัง โดยทดลองอาการปวดเรื้อรังที่ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง โดยได้รับไฟเขียวจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักร

Read More
Cannabis Extract and Bacteria

Cannabinoid ช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียได้

ปัจจุบันนี้โรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียมีอยู่จำนวนมากมายหลายโรค และส่วนใหญ่เป็นโรคที่เรื้อรังอีกทั้งร่างกายมนุษย์ก็ยังเป็นแหล่งที่เชื้อราและแบคทีเรียชอบและเหมาะสมอย่างมาก ทำให้การยับยั้งเป็นไปได้ยาก แต่วันนี้แอดมินนำงานวิจัยที่คากว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ได้

Read More
CBD with pet

CBD กับสัตว์เลี้ยงใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

มีการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เรื่องการทนต่อสาร CBD โดยใช้สาร CBD ร่วมกับสาร CBG และสาร CBD ร่วมกับสาร CBDA ที่ปริมาณ 5 มก./น้ำหนักตัว/วัน 90 วันติดต่อกัน

Read More
Why Sleep is important

“การนอนหลับ”สิ่งง่ายๆ ที่สำคัญกว่าที่คิด

การนอนหลับถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กิจวัตรอื่นๆของคนเราเลย มนุษย์เราใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของชีวิตไปกับการนอนหลับ ซึ่งในช่วงที่เราได้นอนหลับนั้นเป็นช่วงที่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อน

Read More