Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

CBD กับคุณภาพการนอนหลับ

CBD with sleep

CBD สัมพันธ์อย่างไรกับการนอนหลับ

จากการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอกเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าสาร CBD (cannabidiol) อาจปรับปรุงคุณภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ natural killer cells นักวิจัยจากภาควิชากายภาพ โภชนาการ และการควบคุมอาหารของมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโคโลราโด ในเมืองกรีลีย์ สหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 28 คนในการศึกษานี้ และแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับยา CBD แบบรับประทาน 50 มก. กับกลุ่มยาหลอก
 
หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับ CBD มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านคุณภาพการนอนหลับอย่างมีนัยสำคัญ วัดอย่างเป็นกลางโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการนอนหลับและการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน Natural Killer (NK) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวหรือไขมันในร่างกาย นอกจากนี้ยังไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ได้รับสาร CBD และกลุ่มที่ได้รับยาหลอกในด้านสุขภาพจิต ปริมาณการนอนหลับ หรือการไหลเวียนของอิมมูโนฟีโนไทป์อันเป็นผลมาจากการทดลอง
 
 
หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ CBD สามารถติดต่อเราได้ที่
โทร. 0 2026 6909
Line: @Kannabiz.Tech
 

บทความที่เกี่ยวข้อง