Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์กัญชง-กัญชา EP3

หลังจากที่ได้รู้จักสารสำคัญที่ต้องวิเคราะห์กันไปแล้ว 2 กลุ่ม ได้แก่ Cannabinoids และ Heavy Metals วันนี้แอดจะมาทำความรู้จักกับ Microbial หรือเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนนั้นเอง

เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน (Microbial Contamination)
จุลินทรีย์ ( microorganism) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงจำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ แบคทีเรีย อาร์เคีย รา และ ยีสต์ เป็นต้น จุลินทรยีสามารถปนเปื้นได้จากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่ปลูก วิธีการปลูก ขั้นตอนการปลูก ดิน น้ำ อากาศ ฝุ่นละออง หรืออุปกรณ์แปรรูปเป็นต้น และเนื่องด้วยการที่เรามองไม่เห็นนั้น ยิ่งต้องควบคุมปัจจัยต่างๆในการควบคุมให้ดี

ในส่วนของ Kannabiz Tech Lab ที่รับตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม Microbial Contamination ก็สามารถตรวจได้ทั้ง Total aerobic microbial count, Staphylococcus aureus, Clostridium spp, Salmonella spp, Escherichia coli เป็นต้น

ปัจจุบันมีเกณฑ์กำหนดค่าของเชื้อนจุลินทรีย์ปนเปื้อนไว้ตาม พรบ ๔๑๖
สามารถดูเพิ่มเติม >> http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P416.PDF

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Microbial Contamination
เป็นการวิเคราะห์การปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ โดยวิธีการมีทั้งการทดสอบเชิงคุณภาพ (Qualitative method) ซึ่งเป็นวิธีตรวจหาชนิดหรือกลุ่มของจุลินทรีย์ปนเปื้อนในตัวอย่าง และ วิธีทดสอบเชิงปริมาณ (Quantitative method) เป็นวิธีตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนในตัวอย่าง
ทั้งนี้การทดสอบทางจุลชีววิทยาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยและถูกสุขอนามัยต่อผู้ซื้ออีกด้วย

สำหรับใครที่สนใจจะนำผลผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์ของท่านมาตรวจกับเรา หรืออยากรู้ Promotion สำหรับการตรวจวิเคราะห์กัญชง-กัญชา สามารถดูหรือลงทะเบียนได้ที่ > https://www.kannabiztech.co.th/register-analysis-testing/

สามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้เลยจ้า
Line@ : @Kannabiz.Tech
E-Mail : Sale@Kannabiztech.co.th
Tel. : 02-026-6909

บทความที่เกี่ยวข้อง

Kannabiz Oil Slepp website

น้ำมันกัญชากับการแก้อาการนอนไม่หลับ

อาการนอนไม่หลับหรือหลับยากและหรือหลับไม่สนิทนั้นพบได้มากถึง 30% ของประชากรทั่วไป การทดลองนี้เพื่อประเมินความทนทานและประสิทธิภาพของน้ำมันกัญชาทางการแพทย์

อ่านต่อ »