Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

“กัญชง” ความเหมือนที่แตกต่าง Ep3.

มาถึง EP ที่ 3 EP สุดท้ายแล้ว กับ “กัญชง” ความเหมือนที่แตกต่าง (รูปแบบการปลูก)

รูปแบบการปลูก ในปัจจุบันการปลูกพืชไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การปลูกพืชในดินอีกต่อไป และสำหรับการปลูกกัญชง กัญชานั้นมักมีรูปแบบการปลูกใหญ่ๆแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

– การปลูกโดยใช้ดิน ซึ่งเป็นการปลูกที่ง่ายและมีโอกาสรอดสูง แถมยังเหมาะกับทุกวิธีการปลูกในข้อ 2 อีกด้วย แต่การปลุกด้วยดินนั้นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของดินอยู่สม่ำเสมอ เช่น เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในดิน เรื่องเชื้อราในดิน เรื่องแร่ธาตุและสาระสำคัญในดิน จึงอาจทำให้การปลูกโดยใช้ดินอาจต้องมีการเปลี่ยนดินหรือมีการพักดินอยู่บ่อยครั้ง

– การปลูกโดยใช้น้ำ เป็นการปลูกโดยให้ต้นกัญชง กัญชานั้นได้รับแร่ธาตุและสารอาหารจากน้ำ วิธีนี้ข้อดีคือต้นกัญชง กัญชาสามารถได้รับสารอาหารและแร่ธาตุโดยตรง และไม่เสี่ยงต่อสารปนเปื้อนในดิน แต่ก็อาศัยความชานาญจากผู้ปลูกอย่างมาก เนื่องจากถ้าระบบมีปัญหาหรือใส่ปริมาณแร่ธาตุและสารเคมีผิดไป อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมาได้

เห็นไหมครับว่าแค่ 3 เรื่องที่กล่าวมานี้ก็ส่งผลให้ผลผลิตกัญชงที่ได้นั้นมีความแตกต่างกันแล้ว สำหรับ บจก.แคนนาบิวเทค ของเรานั้นเลือกวิธีการนำเข้าเมล้ดพันธุ์จากต่างประเทศ ซึ่งเราคัดมาแล้วว่าดีจริงๆ มีรางวัลการันตีและมีผล COA ที่น่าพอใจ โดยเราเลือกปลูกในระบบโรงเรือนแบบปิดที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม 100% เทียบเท่าระดับ medical Grade และปลูกโดยไม่ใช้ดิน แต่ใช้น้ำแทน ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อคุณได้บริโภคสิ่งที่ดีที่สุดจากเราเท่านั้น

สนใจสั่งซื้อ-สอบถาม ไม่ว่าจะเป็น ใบกัญชงสด, ใบกัญชงแห้ง, ราก-ลำต้นแห้ง หรือสารสกัดจากกัญชง ก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง