Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

“กัญชง” ความเหมือนที่แตกต่าง Ep2.

มาต่อจาก Ep ที่แล้วกันเลย กับ “กัญชง” ความเหมือนที่แตกต่าง Ep2. วิธีการปลูก

วิธีการปลูก “กัญชง” ที่ต่างกันก็ส่งผลต่อสารภายในกัญชงเป็นอย่างมากซึ่งวิธีการปลูกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบใหญ่ๆ คือ

– การปลูกกลางแจ้ง (Out Door) เป็นการปลูกที่ลงทุนน้อยที่สุดและพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งการปลูกในแบบนี้ผู้ปลูกต้องให้ความสำคัญกับการปนเปื้อนในดิน แมลงศัตรูพืช และเชื้อราที่มาจากอากาศด้วย

– การปลูกในโรงเรือนแบบ (Green House) เป็นเทคนิคการปลูกที่ต้องชำนาญและลงทุนเพิ่มขึ้นอีกขั้น แต่ก็แลกมากับการสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นและสามารถดูแลคุณภาพของผลผลิตได้ดียิ่งขึ้น

– การปลูกโรงเรือนระบบปิด (In Door) เป็นการปลูกที่ต้องชำนาญมากๆ และลงทุนมากที่สุด แต่ก็แลกมากับการควบคุมสภาพแวดล้อมได้ที่สุดด้วยเช่นกัน

สำหรับ บจก.แคนนาบิสเทค ของเรานั้นเลือกวิธีการในระบบปิดที่สามารถควบคุมปัจจัยการเติบโตของกัญชงได้ทั้งหมด เพื่อให้กัญชงของเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างเหมาะสมและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

สนใจสั่งซื้อ-สอบถาม ไม่ว่าจะเป็น ใบกัญชงสด, ใบกัญชงแห้ง, ราก-ลำต้นแห้ง หรือสารสกัดจากกัญชง ก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความ CBD กับสัตว์เลี้ยง

CBD กับโอกาสใหม่ในธุรกิจสัตว์เลี้ยงทั่วโลก

ตลาดโลกของ CBD เพื่อสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างมากเนื่องจากได้รับปัจจัยแรงหนุนหลายประการ รวมทั้งงานวิจัยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภคเริ่มมีทัสนคติที่ดีมากยิ่งขึ้นในการนำ CBD มาใช้กับสัตว์เลี้ยงของตน

อ่านต่อ »

กัญชา และ กัญชง ความเหมือนที่แตกต่าง!?

กัญชา และ กัญชง ถ้าให้มองด้วยตาเปล่าแล้วอาจจะแยกกันไม่ออก เพราะเหมือนกันเกือบไปหมดทุกอย่าง ซึ่งในประเทศไทยได้แยกกัญชาและกัญชง จากปริมาณสาร THC นั่นเอง

อ่านต่อ »