Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

CBD with sleep

CBD กับคุณภาพการนอนหลับ

จากการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอกเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าสาร CBD (cannabidiol) อาจปรับปรุงคุณภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ natural killer cells นักวิจัยจากภาควิชากายภาพ โภชนาการ และการควบคุมอาหารของมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโคโลราโด ในเมืองกรีลีย์ สหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 28 คนในการศึกษานี้ และแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับยา CBD แบบรับประทาน 50 มก. กับกลุ่มยาหลอก

Read More
CBD For Daily life

CBD และปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน

เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ที่ตีพิมพ์และการศึกษาความเป็นพิษในแบบจำลองสัตว์ ทั้งหมดนี้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ จุดมุ่งหมายคือเพื่อกำหนดระดับการบริโภค CBD ที่ปลอดภัยและยอมรับได้ในแต่ละวัน

Read More
CBD & osteoporosis

CBD กับอาการกระดูกพรุน

มี Case กรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงหลังคลอด 2 คนที่มีโอสเตียโปเนียและได้รับการรักษาด้วยแคนนาบิไดออล (CBD) ทางปาก พบว่ามีการลดตัวบ่งชี้กลับไปส่วนของกระดูก ผู้ร่วมกิจกรรมในการศึกษา 2 รายนี้ถูกสุ่มให้รับ CBD 100 มก. หรือ 300 มก. ต่อวันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์

Read More