Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

น้ำมันกัญชากับการแก้อาการนอนไม่หลับ

น้ำมันกัญชากับการแก้อาการนอนไม่หลับ

อาการนอนไม่หลับหรือหลับยากและหรือหลับไม่สนิทนั้นพบได้มากถึง 30% ของประชากรทั่วไป การทดลองนี้เพื่อประเมินความทนทานและประสิทธิภาพของน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ (Entoura-10:15) โดยทดองกับอาสาสมัครจำนวน 29 คนที่มีอาการนอนไม่หลับทางคลินิก ผลการทดลองพบว่าจากการประเมินความทนทานโดยบันทึกประจำวัน วัดประสิทธิภาพโดยระดับเมลาโทนินในน้ำลายเที่ยงคืน แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เช่น ดัชนีความรุนแรงของการนอนไม่หลับ และเครื่องมือติดตามกิจกรรม/การนอนหลับ โดยทั่วไปแล้วน้ำมันกัญชาที่ใช้รักษาโรค Entoura-10:15 สามารถทนได้ดี และมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการนอนหลับ โดย 60% ของผู้เข้าร่วมไม่จัดว่าเป็นโรคนอนไม่หลับทางคลินิกอีกต่อไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรักษา 2 สัปดาห์ ระดับเมลาโทนินช่วงเที่ยงคืนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ใช้งาน 30% เมื่อเทียบกับการลดลง 20% ในกลุ่มควบคุม (p = 0.035) น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์ช่วยปรับปรุงทั้งเวลาและคุณภาพการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนอนหลับเบาๆ เพิ่มขึ้น 21 นาที/คืน เมื่อเทียบกับยาหลอก (p = 0.041) คุณภาพการนอนหลับโดยรวมดีขึ้นถึง 80% ในกลุ่มที่เคลื่อนไหว (pPhase2 = 0.003) รวมถึงการทำงานในแต่ละวันที่สูงขึ้น (p = 0.032) ผลกระทบที่สังเกตได้เด่นชัดขึ้นในระยะที่ 2 เนื่องจากผลของประจำเดือนและการสูญเสียการมองเห็น น้ำมันกัญชา Entoura-10:15 ได้รับการยอมรับอย่างดีและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการนอนหลับในผู้ใหญ่ที่มีอาการนอนไม่หลับ

หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ โทร. 0 2402 5395 หรือ Line: @kannabiz.Tech

แต่หากอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Kannabiz Oil เลือกซื้อได้ที่ > https://www.kannabiztech.co.th/products-th/

ที่มา https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.13793

บทความที่เกี่ยวข้อง

กัญชา และ กัญชง ความเหมือนที่แตกต่าง!?

กัญชา และ กัญชง ถ้าให้มองด้วยตาเปล่าแล้วอาจจะแยกกันไม่ออก เพราะเหมือนกันเกือบไปหมดทุกอย่าง ซึ่งในประเทศไทยได้แยกกัญชาและกัญชง จากปริมาณสาร THC นั่นเอง

อ่านต่อ »