Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

สารสกัด CBD กับวิธีรักษาโรคในสัตว์เลี้ยง

มนุษย์ และสัตว์เป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนของกันและกัน ดังนั้นการรักษาเพื่อนของเราให้อยู่กันไปนานๆก็ย่อมเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ ซึ่งการศึกษาเรื่องการใช้สารสกัด CBD ในการรักษาสัตว์นั้นมีมานานมาแล้ว และมาเป็นที่แพร่หลายในปี 2015 เป็นต้นมา ใครยังไม่ได้อ่าน Ep1 แนะนำให้อ่านกันก่อนที่นี้ >> https://www.kannabiztech.co.th/cbd-extract-for-pets-ep1/

ซึ่งวันนี้แอดมินจะพูดถึงโรคต่างๆที่สารสกัด CBD นั้นได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้รักษาเพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่ประมาณ 3 โรคด้วยกันคือ

การใช้สารสกัด CBD ใน osteoarthritis (OA) (โรคข้อเข่าเสื่อม)
ในปี ค.ศ. 2018 Gamble และคณะ ศึกษาประสิทธิผลของสารสกัด CBD เพื่อบรรเทาปวดในสุนัขที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น OA จำนวน 16 ตัว โดยใช้ hemp – derived CBD oil 1 mg/kg กินทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าทำให้ pain score ลดลงในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของการให้ยา อย่างไรก็ตามยังต้องศึกษาประสิทธิผลของยาเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานต่อไป

ในปี ค.ศ. 2020 Verrico และคณะ ศึกษาฤทธิ์บรรเทาปวดของสารสกัด CBD ในสุนัขที่เป็น OA จำนวน 20 ตัว พบว่ามีประสิทธิผลดีเมื่อให้สารสกัด CBD 1.2 mg/kg/day นอกจากนี้ในปีเดียวกัน Kogan และคณะศึกษาประสิทธิผลของ hemp – derived CBD oil ในสุนัขที่เป็น OA จำนวน 32 ตัวพบว่ามีประสิทธิผลดีเมื่อให้สารสกัด CBD 1.2 – 2 mg/kg กินทุก 12 ชม. และยังพบข้อมูลที่น่าสนใจจากการศึกษาครั้งนี้เพิ่มเติมว่าสุนัข 23 ตัวเป็นสุนัขที่ได้รับยา gabapentin บรรเทาปวดอยู่ก่อนได้รับสารสกัด เมื่อได้รับสารสกัด CBD ร่วมการรักษาผลคือ สามารถหยุดการให้ยา gabapentin ได้ในสุนัข 10 ตัวจาก 23 ตัว และสามารถลดขนาดยา gabapentin ได้ในสุนัข 11 ตัวจาก 23 ตัว อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ขาดข้อมูลของกลุ่มสุนัขที่ได้รับยาหลอก (placebo) และวิธีการมาตรฐานในการประเมิน OA

จากรายงานดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลที่ดีของสารสกัด CBD ในกัญชง กัญชาต่อการบรรเทาปวดใน OA แต่ทั้งนี้มีข้อสังเกตคือ แต่ละการศึกษายังไม่ได้นำวิธีการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานมาใช้ เช่น การวัดความเคลื่อนไหว (accelerometry) การวิเคราะห์การย่างก้าว การตรวจวัดการอักเสบในข้อต่อ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากนำวิธีการเหล่านี้มาใช้ในการศึกษาด้วยก็จะช่วยสนับสนุนผลการศึกษาให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

2. การใช้สารสกัด CBD ในโรคลมชัก

มีรายงานถึงฤทธิ์ระงับชักของกัญชง-กัญชา ทั้งในมนุษย์และในสัตว์โดยยังไม่ทราบถึงกลไกการออกฤทธิ์ที่แน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่สาร CBC ไปลดการตื่นตัวของระบบประสาทโดยไปยับยั้งการขนส่ง adenosine ในปี ค.ศ. 2019 McGrath และคณะทำการศึกษาฤทธิ์ระงับชักของสารสกัด CBD ในสุนัข 16 ตัวที่เป็นโรคลมชักแบบไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic epilepsy) โดยสุนัข 9 ตัวได้รับ CBD ในรูปน้ำมัน 2.5 mg/kg กินทุก 12 ชม. ร่วมกับยาระงับชักมาตรฐานที่นิยมใช้ได้แก่ phenobarbital, potassium bromide, levetiracetam และ zonisamide ส่วนสุนัขอีก 7 ตัว ได้รับยาหลอกร่วมกับยาระงับชักมาตรฐาน จากการให้ยาเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าความถี่ในการชักในแต่ละเดือนของสุนัขกลุ่มที่ได้รับสาร CBD ร่วมกับยาระงับชักมาตรฐานมีค่าลดลงแม้ว่าจะไม่ได้ลดลงจนเข้าสู่มาตรฐานของการที่จะเป็นยาระงับชักที่มีประสิทธิผลดี นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของการชักกับระดับความเข้มข้นของสารสกัด CBD ในพลาสม่าของสุนัขที่ได้รับสารสกัด CBD จากการศึกษานี้ผู้วิจัยสรุปว่า ยังต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องประสิทธิผลการระงับชักของสารสกัด CBD ในสุนัขที่เป็นโรคลมชักแบบไม่ทราบสาเหตุ

3. การใช้สารสกัด CBD ในโรคมะเร็ง

จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสารสกัด CBD ใช้ร่วมกับการรักษามะเร็งในเชิงของการใช้เพื่อลดผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านมะเร็ง เช่น บรรเทาอาการอาเจียนจากยาเคมีบำบัด กระตุ้นความอยากอาหารภายหลังการได้รับยาเคมีบำบัด และบรรเทาความเจ็บปวดจากมะเร็ง สำหรับผลของกัญชง-กัญชาต่อเซลล์มะเร็งโดยตรงนั้นมีการศึกษากันอย่างมากมายทั้งการใช้สารสกัด CBD เดี่ยวๆ และสารสกัด CBD ร่วมกับยาเคมีบำบัดมาตรฐาน เช่น doxorubicin และ vincristine ซึ่งให้ผลการตอบสนองที่ดีเมื่อศึกษาภายนอกร่างกาย สำหรับการศึกษาภายในร่างกาย และการนำมาใช้ในทางคลินิกนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาที่ยังต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลต่อไป

สำหรับการใช้กัญชง-กัญชา ทางสัตวแพทย์ในประเทศไทยนั้นผู้เขียนได้ทราบข้อมูลจากการติดต่อส่วนตัวกับสัตวแพทย์ผู้จ่ายยาว่านิยมใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดจากมะเร็ง ซึ่งพบว่ามีประสิทธิผลดีมาก โดยสัตว์ป่วยที่เคยมีอาการเจ็บปวดรุนแรงกลับมีอาการปวดลดลงและสงบลงมากเมื่อใช้น้ำมันกัญชง-กัญชา เช่นเดียวกับการใช้บรรเทาอาการปวดในสัตว์ที่เป็น OA อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลถึงผลจากการใช้กัญชง-กัญชา อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานในสัตว์ ดังนั้นจึงควรใช้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขซึ่งมีความไวต่อสารออกฤทธิ์ในกัญชง-กัญชามากกว่ามนุษย์ เนื่องจากสุนัขมีจำนวน cannabinoid receptors ในสมองมากกว่ามนุษย์

ที่มา : https://www.readvpn.com/Activity/Info/70f35ab2-bd18-4f39-8df8-f678ca00557e

สำหรับใครที่สนใจสารสกัด CBD อย่ารอช้าอีกติดต่อเรามาทันที Kannabiz Tech เปิด Pre-Order และเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับสารสกัด CBD หรือหากสนใจชื้นส่วนกัญชงก็สามารถสอบถามได้เช่นกัน

สามารถติดต่อได้หากสนใจผ่านช่องทางนี้เลยจ้า
Inbox : KannabizTech
Line@ : @Kannabiz.Tech
E-Mail : Sale@Kannabiztech.co.th
Tel. : 02-026-6909

บทความที่เกี่ยวข้อง

Cannabinoid kill cancer

Cannabinoid กับเซลล์มะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านม ยังคงเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยอันดับ 1 ในผู้หญิงไทยและทั่วโลก มะเร็งเต้านมพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยผู้ชายมีโอกาสพบได้น้อยมากเพียง1% ของมะเร็งเต้านมทั้งหมด จากการเก็บข้อมูลจำนวนผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆในประเทศไทยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี พ.ศ.2559 พบว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับ 1

อ่านต่อ »