Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

Kannabiztech ชูเป้าหมายเป็นอาณาจักรธุรกิจกัญชง-กัญชาครบวงจร

บริษัทแคนนาบิซ เทค จำกัด (บริษัท) ลงนาม MOU ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มหาวิทยาลัย) เพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานในธุรกิจกัญชง-กัญชา ระดับ Medical Grade เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ นาย จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ดร. ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ นายสหัสชัย คิดตรง ประธานกรรมการ บริษัท แคนนาบิซ เทค จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

เนื่องจากปัจจุบันนี้รัฐบาลได้เปิดเสรีในธุรกิจกัญชง-กัญชาทำให้เกษตรกรและกลุ่มทุนให้ความสนใจในการทำธุรกิจนี้เป็นจำนวนมาก แต่เพราะธุรกิจกัญชง-กัญชาเป็นธุรกิจใหม่จึงทำให้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งการเข้าถึงมาตรฐานของเกษตรกรเป็นไปได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการปลูก มาตรฐานสินค้า และมาตรฐานทางธุรกิจต่างๆ จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในธุรกิจเป็นอย่างมาก

ด้วยจุดเด่นที่บริษัทฯเป็นบริษัทที่มุ่งมั่นเพื่อทำธุรกิจกัญชง-กัญชาแบบครบวงจร ประกอบกับความแข็งแกร่งมหาวิทยาลัยในด้านของบุคลากร และองค์ความรู้ในด้านอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านห้องปฏิบัติการที่ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการในขั้นมาตรฐาน ISO17025 ในระดับสากล ซึ่งเมื่อรวมความถนัดและความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กรจะช่วยให้สามารถพัฒนาธุรกิจกัญชง-กัญชาให้มีมาตรฐานสากลได้โดยเร็ว รวมทั้งยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงมาตรฐานทั้งการปลูกและการทำธุรกิจกัญชง-กัญชาแบบครบวงจรได้โดยง่ายขึ้นอีกด้วย  

ทั้งนี้บริษัทกำลังขอใบอนุญาตสำหรับสกัดสารสำคัญจากกัญชงในระดับการผลิตยาแผนปัจจุบัน (มาตรฐาน GMP-PICs)เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะได้รับในช่วง Q3/65 และบริษัทได้ให้ความสำคัญกับหน่วยห้องปฏิบัติการเป็นอย่างมากโดยได้คัดสรรเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่จะสามารถจัดหาได้ในขณะนี้ เพื่อให้สามารถสร้างมาตรฐานในธุรกิจกัญชง-กัญชาแบบครบวงจรตามเป้าหมายของบริษัท

นายสหัสชัย คิดตรง กล่าวเกี่ยวกับการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานความร่วมมือกับทางมหาลัย เพื่อที่จะช่วยกันยกระดับและพัฒนามาตรฐานในธุรกิจกัญชา-กัญชง ระดับ Medical Grade ให้ดีขึ้น เพราะเรามีความมุ่งมั่นและมั่นใจที่จะผลิตกัญชง-กัญชาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ (ชิ้นส่วนกัญชง-กัญชา) , กลางน้ำ (สารสกัดกัญชง-กัญชา) ปลายน้ำ (ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชง-กัญชา) เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งทางการแพทย์ และสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย”

หากใครสนใจผลิตภัณฑ์จากกัญชง ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนกัญชง หรือ สารสกัดจากกัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชงในระดับ Medical Grade สามารถติดต่อสอบถาม Kannabiz Tech กันได้เลยครับที่

สามารถติดต่อได้หากสนใจผ่านช่องทางนี้เลยจ้า
Inbox : KannabizTech
Line@ : @Kannabiz.Tech
E-Mail : Sale@Kannabiztech.co.th
Tel. : 02-026-6909

บทความที่เกี่ยวข้อง